رونمایی از محصولات بومی سازی شده صنعت ساختمان در نمایشگاه کیش