واحدتولید آهن اسفنجی قاینات روزپنجشنبه بطوررسمی افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران ؛ ازافتتاح رسمی واحدتولید آهن اسفنجی قاینات درروزپنجشنبه ؛توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خبرداد.
واحدتولید آهن اسفنجی قاینات روزپنجشنبه بطوررسمی افتتاح می شود

به نقل از روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران ؛ محمدآقاجانلو بااعلام مطلب فوق افزود: این واحد باظرفیت 800هزارتن تولیدسالیانه آهن اسفنجی به بهره برداری رسمی خواهد رسیدوبرظرفیت فولادکشور افزوده خواهدشد. مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران باتبریک به مردم استان خراسان جنوبی وبخصوص شهرستان قاینات؛ خاطرنشان ساخت:باراه اندازی این واحدحدود 400نفربطورمستقیم مشغول بکارشده اند وبرای 2هزارنفرنیز اشتغال غیرمستقیم ایجادشده که این فرصت می تواند گام های بزرگ توسعه ای واشتغال پایداردراین منطقه راتثبیت نماید.

آقاجانلوهمچنین تاکیدکرد:باراه اندازی این واحد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری درصنایع پایین دستی برای سرمایه گذاران ایجادخواهدشد تا درصنایع جانبی ومرتبط با فولاد وزنجیره آن؛سرمایه گذاری لازم رابعمل آورند.

دیگران چه می خوانند:

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران؛این واحدرابعنوان اولین واحد صنعت سنگین دراین استان برشمرد وافزود:ثمره سال ها تلاش متخصصین ایرانی  ببارنشسته وعلاوه برتاثیر بسزایی که درزنجیره فولادکشورداردکام همه هموطنان راشیرین می کندوجادارد ازمقام عالی مسئولیت پذیر وزارت صمت ؛همکاران و متخصصین وزارت صمت ، سازمان ایمیدرو؛کارگران و کارشناسان مجتمع ، شرکت ملی فولادایران ،مقامات اجرائی قضائی ، امنیتی و سیاسی استان خراسان جنوبی وشهرستان قاینات که طی این سال ها همکاری ویاری شان همراه مابود قدردانی وتشکرمی نمایم.

واحدتولید آهن اسفنجی قاینات روزپنجشنبه بطوررسمی افتتاح می شود

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟