نظر سنجی
آيا دولت تدبير و اميد در بحث مسكن موفق بوده است؟
اخبار برگزیده
آب و هوا
2 مورد در زمان 10.944 ثانیه یافت شد
 فولاد هرمزگان در سال ۹۷ کمترین بهای تمام شده را در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس داشت
مدیر حسابداری مدیریت شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:
ساخت برتر: فولاد هرمزگان که در سال 95 بالاترین بهای تمام‌شده را دارا بوده، در سال 1397 کمترین بهای تمام‌شده را داشته باشد.
 فولاد هرمزگان در سال ۹۷ کمترین بهای تمام شده را در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس داشت
مدیر حسابداری مدیریت شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:
ساخت برتر: فولاد هرمزگان که در سال 95 بالاترین بهای تمام‌شده را دارا بوده، در سال 1397 کمترین بهای تمام‌شده را داشته باشد.
آخرین اخبار