نظر سنجی
آيا دولت تدبير و اميد در بحث مسكن موفق بوده است؟
اخبار برگزیده
آب و هوا
2 مورد در زمان 13.535 ثانیه یافت شد
 تأکید وزیر راه و شهرسازی بر سرعت‌بخشی طرح توسعه فرودگاه آبادان
ساخت برتر: وزیر راه و شهرسازی در بازدید از فرودگاه آبادان بر سرویس‌دهی هرچه بهتر به مسافران در این فرودگاه تاکید کرد و سرعت بخشی به طرح توسعه این فرودگاه را مهم و پراهمیت دانست.
 تأکید وزیر راه و شهرسازی بر سرعت‌بخشی طرح توسعه فرودگاه آبادان
ساخت برتر: وزیر راه و شهرسازی در بازدید از فرودگاه آبادان بر سرویس‌دهی هرچه بهتر به مسافران در این فرودگاه تاکید کرد و سرعت بخشی به طرح توسعه این فرودگاه را مهم و پراهمیت دانست.
آخرین اخبار